Tags Dyrevelferd

Tag: dyrevelferd

Kva er det eigentleg me gjer?!

Dyrs opplevingar Kva dyr opplever, tenkjer og føler er eit tema som opptar mange av oss, og som me etter kvart veit mykje om. Det...

Portforbud for fjørfe er uten hensikt

Myndighetene fortsetter å lete etter fugleinfluensa hos villfugler, i stedet for å vende fokuset mot fjørfeindustrien som er opphav til høypatogene influensavirus. Villfuglene er ofre for problemet, ikke årsak til det, og hobbyfjørfe og økologiske fjørfe blir også skadelidende som følge av feilslåtte tiltak fra Mattilsynet.

Det brysomme enkeltindividet

Hvert enkelt dyr har egenverdi, sier Dyrevelferdsloven. Fokus på enkeltindividet må bli større, sier Mattilsynet. Men i Norges største produksjon av landlevende dyr handler det ikke om enkeltindivider. Såpass skjønner vi alle sammen. Norsk kylling produksjon har vokst seg til det dobbelte de siste ti årene. 1) Kyllingene vokser seg også til det dobbelte av sin...

Deltidsvegetarianer

Helt siden tenårene har jeg vært vegetarianer av sinn, men ikke alltid av skinn. Årsaken er at resten av familien ikke vil gi avkall på kjøtt. I stedet for å gi etter for overmakten definerer jeg meg selv som deltidsvegetarianer. Jeg forlanger ikke at familien skal avstå fra kjøtt, men de må tåle at noen av ukens måltider er grønnsaksbaserte. Av og til spiser vi også hver vår mat. I mine øyne er det nemlig bedre å gjøre noe stykkevis og delt, fremfor å la være å..