Hjem Tags Pelsdyroppdrett

Tag: pelsdyroppdrett

Et godt liv kan aldri oppnås i pelsdyrfarmer

0
For nye lesere. Næring og næringspolitikere kjemper for fortsatt pelsdyrhold i Norge. De fremstiller næringen som distriktspolitisk viktig, miljøvennlig og endatil dyrevennlig, og nedleggingen...

Langlesing: Svar på påstander om pels

0
For nye lesere. NOAH – for dyrs rettigheter har gjennomgått og kommentert en del påstander som framsettes av pelsdyrnæringen. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. I dyrevelferdsloven § 23 er det gitt bestemmelser om dyrs levemiljø: «Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd..