Hjem Tags Fjørfehandel

Tag: fjørfehandel

Portforbud for fjørfe er uten hensikt

Myndighetene fortsetter å lete etter fugleinfluensa hos villfugler, i stedet for å vende fokuset mot fjørfeindustrien som er opphav til høypatogene influensavirus. Villfuglene er ofre for problemet, ikke årsak til det, og hobbyfjørfe og økologiske fjørfe blir også skadelidende som følge av feilslåtte tiltak fra Mattilsynet.