Hjem Tags Dyrevelferdsloven

Tag: dyrevelferdsloven

Dyrevelferdsloven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr

0
For nye lesere. Men hvor mye respekt fortjener egentlig et dyr? Og hva er god dyrevelferd? Det er det uenigheter om, men nå har politikerne på Stortinget vedtatt et forbud mot pelsdyroppdrett. Jeg mener det er en riktig beslutning som gir håp om at det vil komme store forbedringer i levevilkår for andre arter som befinner seg i det konvensjonelle "landbruket".

Langlesing: Svar på påstander om pels

0
For nye lesere. NOAH – for dyrs rettigheter har gjennomgått og kommentert en del påstander som framsettes av pelsdyrnæringen. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. I dyrevelferdsloven § 23 er det gitt bestemmelser om dyrs levemiljø: «Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd..