Hjem Åpne laksemerder er en feilsatsing og må forbys Fish_farming_on_Øksfjorden_in_Loppa,_Troms_og_Finnmark,_Norway,_2022_August