Valg 2021

Stortingsvalget 2021
Jessheim, 14.sept. Det ble som ventet en stor velgerbevegelse i rødgrønn retning i går. Ap, Sp og SV får flertall. Det gjør forhandlingene etter valget enklere. Stortingsvalget 2021 er over. Valgdeltakelsen ble snaut 77 prosent. Det var litt lavere enn i 2017. Litt skepsis til å oppsøke valglokalene på valgdagen mht. pandemi-situasjonen og lite spenning rundt blokkutfallet kan ha vært to noe demobiliserende faktorer.

Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier

Om norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner og krigen i Afghanistan under den første flertallsregjeringen på venstresiden bestående av AP, SV og SP. Oppslutning for partiene ved valget i 2005 var: AP 32,7 %, SV 8,8%, SP 6,5%.. Tidspunktet er perioden 2005-2007. I 2005 hadde partiene Ap, SP og SV nettopp tiltrådt i den første rødgrønne regjeringen.

Direkte demokrati | Underskriftkampanjer

Underskriftkampanje. Igjen blir systematisert (og usystematisert) mishandling av griser på norske gårder avslørt. TORTUR: "PURKER SPERRET INNE I BUR SÅ TRANGE AT DE IKKE KAN SNU SEG". Signer oppropet mot Betonggrisene | Griser lider i det norske landbruket. Klikk her.

Politikk og samfunn

Barn

0
Vi snakker ofte om barn som «oss og dem». Som om de er noe annet, en annen art. Så forskjellige fra oss voksne. De er vanskelige å forstå. Hvorfor prioriterer de som de gjør. Hvorfor verdsetter de som de gjør. Som om vi aldri har vært barn selv.
For nye lesere. Fredag 22. juli 2011 er en dag som har brent seg fast i landets kollektive bevissthet. De to sekvensielle terrorangrepene på norsk jord, som krevde 77 uskyldige menneskeliv, forteller oss en ting klart: en behøver ikke å være psykopatologisk for å utføre horrible handlinger med avskyelig vold og grusomhet.

NOAHs spalte | for dyrs rettigheter

Om rødlistede arter i Norge og naturinngrep
Artsdatabanken la i mars frem foreløpig ny rødliste, og kunne melde om at 1/3 av norske pattedyrarter nå er rødlistet. For fugler blir 14 nye arter rødlistet, og 21 får en verre status - langt høyere tall enn de som får en bedre status. NOAH mener tallene må bety sterkere vern for en rekke arter. 
NOAH - for dyrs rettigheter har gjennomgått politiske partiers programmer og praktisk politikk på dyrevelferd- og produksjon før årets stortingsvalg. Poengskalaen er fra 1-10 der 10 er best. Innledning. Alle politiske partier må i dag forholde seg til klima- og miljøspørsmål i sine partiprogrammer, mens få er opptatt av å bedre dyrs vilkår i matproduksjon eller for ville dyr.

Livssyn og dialog

Om spalten Livssyn og dialog på debatt1.no
For nye lesere. En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter` (2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge borgerne til en bestemt religion. I menneskerettighetene forklares tros- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet.

Myriams litteraturspalte

Om antall karakterer i bøker. Skrivetips nummer 15, Myriam H. Bjerkli.
Trenger du alle personene? Som forlegger hender det jeg får inn veldig innviklede manus, med til dels voldsomme persongallerier. Hvis vi ellers føler at boken er god, så hender det også at vi gir dem ut. For ja, det finnes gode bøker med veldig stort persongalleri, i for eksempel mye gammel russisk litteratur florerer det med både..

Psykisk helse | Barn | Unge | Voksne

Pippi som forbilde
For nye lesere. Overraskende nok har mange voksne kvinner Pippi Langstrømpe som forbilde. Som forfatteren Unni Lindell sier: "Skal vi først snakke om feminisme, synes jeg Pippi Langstrømpe er perfekt. Hun var rampete og gjorde akkurat hva hun ville. Sånn er jeg også. Jeg gjør hva jeg vil og trenger ikke å bli fortalt hva som er riktig og galt..

Siste artikler

Fascismen, nazismen og kommunismen har utsatt folk i mange land for ubeskrivelige lidelser og massedød. Alle disse –ismene er grunnlagt på ideologier som i mange henseende ble påstått å ha et vitenskapelig alibi. Historien om dette kan virke fjern på mange i dagens samfunn, men problemstillingene rundt dette bør man ikke glemme. Tsjekkia er ett av landene der man...
Det er et interessant øyeblikk i USAs historie. De fleste nordmenn vet kanskje ikke hva «Let’s Go Brandon» betyr. Som vanlig er dette nyheter våre store media holder stilt om – fenomenet blir sensurert. I USA er "The People" ikke fornøyde, og de finner nye måter å protestere på. Tradisjonelle protester fra Hillarys "Basket of Deplorables" forbys, eller blir sabotert...
Når det gjelder informasjon om andre medisiner enn vaksiner som skal hjelpe mot COVID-19, har media og Big Tech vært veldig påpasselig med å stoppe dette. Wikipedia har jobbet aktivt med å kalle all slik informasjon for konspirasjonsteorier eller falske nyheter. Også den amerikanske smittevern-eksperten Fauchis engasjement i fremstillingen av biologiske "krigføringsmidler" (som kan linkes til COVID-viruset) har man prøvd å...
Bokanmeldelse. Først en innrømmelse: Jeg er antagelig ikke helt objektiv når jeg anmelder denne romanen. Først fordi jeg har hatt gleden av å møte forfatteren ved flere anledninger, og deretter fordi jeg alltid blir litt ekstra glad når jeg leser krimromaner med omtrent fraværende politi.

Barn

0
Vi snakker ofte om barn som «oss og dem». Som om de er noe annet, en annen art. Så forskjellige fra oss voksne. De er vanskelige å forstå. Hvorfor prioriterer de som de gjør. Hvorfor verdsetter de som de gjør. Som om vi aldri har vært barn selv.
Om norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner og krigen i Afghanistan under den første flertallsregjeringen på venstresiden bestående av AP, SV og SP. Oppslutning for partiene ved valget i 2005 var: AP 32,7 %, SV 8,8%, SP 6,5%.. Tidspunktet er perioden 2005-2007. I 2005 hadde partiene Ap, SP og SV nettopp tiltrådt i den første rødgrønne regjeringen.
FN har lenge prøvd å skremme opp verdens befolkning med påstander om skaden våre utslipp av den livsnødvendige plantematen CO2 vil komme til å ha på klimautviklingen. Det merkelige er at statistikk ikke viser noen forverring av værrelaterte ekstremhendelser. Også i år har vi hatt noen nedbørsperioder (alt for mange her i Nord-Norge) og høststormer, men dette er vær som...
Pippi som forbilde
For nye lesere. Overraskende nok har mange voksne kvinner Pippi Langstrømpe som forbilde. Som forfatteren Unni Lindell sier: "Skal vi først snakke om feminisme, synes jeg Pippi Langstrømpe er perfekt. Hun var rampete og gjorde akkurat hva hun ville. Sånn er jeg også. Jeg gjør hva jeg vil og trenger ikke å bli fortalt hva som er riktig og galt..

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...