Valg 2022

Ap kan ha nådd bunnen. Vi legger bak oss nok en hendelsesrik uke i norsk politikk. Mandag ble det meldt om lekkasjer i Østersjøen i gassrørledningen som går fra Russland til Tyskland. Russisk sabotasje er en naturlig hypotese. I så fall rykker krigen stadig nærmere også Norge og Nordsjøen.

Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier

Helge Lurås har slått an en annen tone i sin nye nettavis, iNyheter. Etter nær 5 år med Resett har Lurås fått opp å stå en ny avis raskt, etter problemer av ymse slag som han var ansvarlige for som redaktør i Resett som endte med at han ble oppsagt av styret. iNyheter står oppført som et aksjeselskap med ham selv som styreleder.

Direkte demokrati | Underskriftkampanjer

Griser plassert i `fangehull`, som om det er en straff. Over 99% av norske griser lever hele sine liv innesperrede på betonggulv, innesperret med de samme individene, med den samme maten hver dag. Aldri frisk luft. Aldri får de rote i jorda etter røtter og mat. Og som spiser det samme kraftfôret hver dag, og som kun har 0,8 kvadratmeter i snitt å bevege seg på.

Politikk og samfunn

I disse dager rider det oss en nasjonalkonservativ bølge fra flere hold. Noen kaller seg anti-globalister. De peker på FN og EU som eksempler på at internasjonalt samarbeid overgår nasjonalstatenes selvråderett, da blir nasjonale symboler som flagg og nasjonaldag ekstra viktige. Og ikke minst den «riktige fortellingen» om vår egen historie.
Krigen i Ukraina begynte ikke for tre måneder siden, slik vi får høre. Den begynte 2. juni 2014 da et ukrainsk krigsfly bombet administrasjonsbygningen i Lugansk, med 8 drepte og 28 sårede som resultat.

NOAHs spalte | for dyrs rettigheter

Fiske- og fangstindustriene skader livet i havet på flere måter; ved at man svært effektivt fanger dyr, ved at man også fanger dyr man ikke er ute etter – såkalt «bifangst»,  og til slutt ved å sope med seg hele habitater i samme slengen. Havet er det største økosystemet på jorden, og helt essensielt for den økologiske og klimatiske balansen på vår planet.
TV2 FREMMER KONSPIRASJONSTEORIER OM ULV - SKAMMELIG. NOAHs inntrykk er at flere norske medier over tid har drevet en uforsvarlig og partisk dekning av rovdyrsaker - særlig når de skriver om ulv. TV2 er blant disse. De har blant annet skrevet flere artikler hvor de har legitimert konspirasjonsteorier om at ulv i norsk natur er «utsatt» eller «hybrider».

Livssyn og dialog

Denne podcasten var en fornøyelse å høre på og står til mine forventninger om klarhet, saklighet, relevans, åpenhet og engasjement (!) for temaet som skal diskuteres. Podcastene jeg har hørt på er om sionisme, øye for øye, tann for tann, om svinekjøtt og omskjæring, Bakgrunn. Da jeg bestemte meg for å undersøke forskjellige livssynpodcaster hadde jeg også i tankene..

Myriams litteraturspalte

Det kan hende jeg en eller annen gang setter disse skrivetipsene i system. Da kommer dette tipset til å komme i en helt annen seksjon, siden dette ikke handler om selve håndverket, men mer om hvordan eller når man skriver. Eller hva som må til. Jeg hører nemlig veldig ofte to ting:

Psykisk helse | Barn | Unge | Voksne

Barnepsykologi
Småbarnsalderen utgjør svært viktige år i barnas utvikling. Sosialiseringen og psykiske og fysiske endringer er viktige deler av barnas modningsreise. Samtidig er det mht. skjevutvikling, språk, sosial fungering, nevro-betingede tilstander, reguleringsvansker etc., at førskolealderen er spesielt viktig fordi denne tiden veldig ofte er avgjørende for senere utvikling og vansker kan oppdages og behandles så tidlig som mulig.

Siste artikler

Barnepsykologi
Småbarnsalderen utgjør svært viktige år i barnas utvikling. Sosialiseringen og psykiske og fysiske endringer er viktige deler av barnas modningsreise. Samtidig er det mht. skjevutvikling, språk, sosial fungering, nevro-betingede tilstander, reguleringsvansker etc., at førskolealderen er spesielt viktig fordi denne tiden veldig ofte er avgjørende for senere utvikling og vansker kan oppdages og behandles så tidlig som mulig.
Denne podcasten var en fornøyelse å høre på og står til mine forventninger om klarhet, saklighet, relevans, åpenhet og engasjement (!) for temaet som skal diskuteres. Podcastene jeg har hørt på er om sionisme, øye for øye, tann for tann, om svinekjøtt og omskjæring, Bakgrunn. Da jeg bestemte meg for å undersøke forskjellige livssynpodcaster hadde jeg også i tankene..
For nye lesere. Foreldre til barn med ADHD kan oppleve at det er en stor oppgave å håndtere barnets vansker med oppmerksomhet og fokus, manglende impulskontroll og kroppslig eller mental uro. De vanligste problemene knyttet til oppmerksomhet handler om barnets vansker med få med seg og følge beskjeder, at barnet blir distrahert av omgivelsene eller fastlåst i en aktivitet,
Helge Lurås har slått an en annen tone i sin nye nettavis, iNyheter. Etter nær 5 år med Resett har Lurås fått opp å stå en ny avis raskt, etter problemer av ymse slag som han var ansvarlige for som redaktør i Resett som endte med at han ble oppsagt av styret. iNyheter står oppført som et aksjeselskap med ham selv som styreleder.
Ap kan ha nådd bunnen. Vi legger bak oss nok en hendelsesrik uke i norsk politikk. Mandag ble det meldt om lekkasjer i Østersjøen i gassrørledningen som går fra Russland til Tyskland. Russisk sabotasje er en naturlig hypotese. I så fall rykker krigen stadig nærmere også Norge og Nordsjøen.
I disse dager rider det oss en nasjonalkonservativ bølge fra flere hold. Noen kaller seg anti-globalister. De peker på FN og EU som eksempler på at internasjonalt samarbeid overgår nasjonalstatenes selvråderett, da blir nasjonale symboler som flagg og nasjonaldag ekstra viktige. Og ikke minst den «riktige fortellingen» om vår egen historie.
Det kan hende jeg en eller annen gang setter disse skrivetipsene i system. Da kommer dette tipset til å komme i en helt annen seksjon, siden dette ikke handler om selve håndverket, men mer om hvordan eller når man skriver. Eller hva som må til. Jeg hører nemlig veldig ofte to ting:
Fiske- og fangstindustriene skader livet i havet på flere måter; ved at man svært effektivt fanger dyr, ved at man også fanger dyr man ikke er ute etter – såkalt «bifangst»,  og til slutt ved å sope med seg hele habitater i samme slengen. Havet er det største økosystemet på jorden, og helt essensielt for den økologiske og klimatiske balansen på vår planet.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...