Med forbløffelse kunne jeg forleden kveld konstatere at kapitalismen har adoptert kommunismens idé om “det nye mennesket”, en sentral kommunistisk doktrine, som til og med Pål Steigan har gitt avkall på.

“Ja, vi tror ikke lenger på “det nye mennesket”, gjør vi vel? Det er gode gamle HS med alle sine svakheter som må prøve å samarbeide på en vettug måte. Terje B har skrevet fornuftig om dette.” – Pål Steigan

Men nei, finanskapitalen har altså satt seg fore å skape det nye mennesket, med World Economic Forum i Davos som initiativtaker. I dokumentaren ser vi selveste kronprins Håkon sittende lutter øre, som Norges godhetsrepresentant.

– Verdien av et varmere samfunn

Denne franske dokumentaren har originaltittel “The Altruism Revolution” og er tilgjengelig hos NRK til september 2019.

Dokumentaren begynner lovende, hvor den viser hvordan selv spedbarn oppdeler verden i ut- og inngrupper, og at de opplever belønningsfølelser når noen fra utgruppa påføres smerte, altså de som ikke er som dem, her på et helt basalt nivå.

Med dette som utgangspunkt kan vi forstå den gleden fanatiske terrorister føler når de lykkes med et terrorangrep, de er altså ikke umennesker, men helt vanlige mennesker som opplever glede når noen fra utgruppa lider. Denne følelsen har vi alle helt fra spedbarnsalder.

Det er også rørende å se hvor altruistiske og empatiske spedbarn er overfor mennesker fra inngruppa, og hvordan man kan trene skolebarn i empati ved å dyrke fram inngruppe-tilhørighet.

Så skulle man tro at løsningen var å avvikle kapitalismen og implementere InnGruppe-Demokratiet (IGD). Men nei, løsningen er at vi alle kan bli snille, gjennom mindfullness, og dokumentaren foreslår mindfullness som et nytt fag, på linje med gym. Slik kan vi forme en altruistisk hjerne, og med dette oppnå en altruistisk kapitalisme.

Problemet er altså ikke kapitalismen, men hjernene våre, og straks vi har fått omstrukturert vår plastiske hjerne til å bli god, får vi en god kapitalisme. Denne svadaen står altså WEF og Norges arveprins i spissen for.

Er det da noe rart at elitene hater hatet?

– Hat er den nye sexen

Appendiks

Nå må det sies at Mao var vel neppe selv det beste forbildet for “det nye mennesket”. Vi kan også forstå kulturrevolusjonen som et siste desperat forsøk på å få liv i “det nye mennesket”, da Mao nok mente at det var fortidens skygger og tankegods som hindret “de nye mennesker” fra å stige fram av den kommunistiske utopi. Kunne man bli kvitt fortiden og minnet om denne, ville “det nye mennesket” frigjøres.

Jeg ser en parallell til Mao i de kapitalistiske elitenes kamp for “det nye mennesket” i dag, hvor de desperat forsøker å bli kvitt hatet, på samme vis som Mao forsøkte å utslette fortiden. Det er slett ikke utenkelig at vi om noen år ser en situasjon hvor enhver litteratur og kunst som innehar spor av hat, bæres på bålet på samme vis som rødegardistene reiste rundt i Kina og tvang familier til å bære ut av husene all litteratur og kunst som hadde spor av fortiden i seg, for å brennes på bålet. Selvsagt vil i våre dager dette også inkludere nettet, hvor “hatske” bloggere slettes, inklusive meg selv. Jeg regner med at jeg allerede er identifisert som en motstander av den altruistiske revolusjon, og med dette av “det nye altruistiske mennesket” og i forlengelsen en altruistisk kapitalisme.

Som vi vet har finanskapitalen allerede kuppet modernismen fra kommunistene, dette skjedde ved verdensutstillingen i New York i 1939.
Nå har de gjort nok et kjempekupp, og kuppet doktrinen om “det nye mennesket”, som ikke minst formann Mao kjempet tappert for.
Kommunismens doktrine om “det nye mennesket”, forlatt av Pål Steigan, er nå gjennoppstått i kapitalismens bilde, med WEF i front.
Foto: World Economic Forum from Cologny, Switzerland
Facebook kommentarer
Forrige artikkel“Anorektisk” av Ingeborg Senneset
Neste artikkelStor spenning fra Jørgen Jæger
Har arbeidet det meste av mitt liv på en trevarebedrift, hvor jeg var medeier. Dette tok brått slutt, og både som en trøst og for å få tiden til å gå begynte jeg med fotografering, som etter hvert utvidet seg til ekte lidenskap. I tillegg har jeg en pasjon for lommetunet og lommedemokratiet, framtidas boform og demokratiform.

4 KOMMENTARER

 1. Krompen (også kalt “Davos-Håkon”) virker som en glatt fyr – ved å gå inn for globalismen støter han faktisk fra seg halve befolkningen, og viser seg uinteressert i problemene vi vanlige dødelige får ved rovdyrkapitalismen. Særdeles uklokt, og vel ikke i tråd med hans fremtidige gjerning som konge i dette landet?
  Og norsk skole er ikke “bra nok” for barna…
  Tror han og kona er mest opptatt av business og jetset-liv, egentlig. Norge og nordmenn er for smått for disse menneskene som ser seg som ‘global leaders’.
  Kan føye til at Mette Marit bruker pels (ekte, selvsagt) 🙁
  Ikke mine folk!! Men fø på dem må vi.

  • Takk for at du kommenterer innlegg på D1!

   Til info: På Debatt1 er regelen at alle må bruke for -og etternavn når en skriver innlegg eller kommenterer. Litt uklart om Anne-Hedvig er for og/eller etternavn.

  • Takk for en god kommentar! Det ville vært langt mer betryggende hvis kronprinsen istedenfor sluttet seg til sin søsters engledyrkelse. Vi kunne saktens trenge noen engler til å verne oss fra våre dagers rovdyrkapitalisme.

 2. Denne argumentrekka til Trond Andresen er svært viktig! Hva vi trenger er ikke en altruistisk revolusjon, men en revolusjon i den allmenne forståelsen av oss selv:

  «Denne kan ha interesse her. Fra en diskusjon på forumet «Vi som bryr oss om avisa Klassekampen»:
  _____

  Analysene av de mislykka forsøkene på å skape sosalistiske samfunn er mange nå i forbindelse med det russiske revolusjonsjubileet. Man peker på at partiet blei diktatorisk, og sjøl velmente forsøk på opposisjon blei slått ned. Etter hvert blei også partiet korrupt, ikke bare diktatorisk. Dette gjelder i samtlige land som har forsøkt seg på revolusjonær sosialistisk maktovertaking.

  Man framholder kritiske folk som Rosa Luxembourg som et alternativt ideal. Nå fikk hun jo aldri anledning til å prøve seg som statsleder under vanskelige forhold, men la gå. Jeg mener uansett at analyser og konklusjoner om «ettparti-systemet er årsaken», «arven fra tsarveldet», «partiet fikk for mye makt», «makt korrumperer», «arbeiderne blei parkert på sidelinja» etc. ikke er tilstrekkelig, sjøl om slikt er nødvendig.

  For at menneskeheten skal kunne løfte seg opp av myra og skape stabile bedre samfunn som ikke degenerer, er det nødvendig med en opplysningsrevolusjon i forståelsen av menneskenaturen. Denne forståelsen må innebære en sterk bevissthet om våre betenkelige medfødte mentale trekk (som er evolusjonært utvikla). Evolusjonspsykologisk innsikt* i menneskenaturen må bli et viktig pensum i skolen.

  I tillegg burde man kunne snakke åpent om både egne og andres oppførsel basert på slik innsikt. Dette blir jævlig vanskelig, men det er nødvendig. Det blir vanskelig fordi det innebærer et totalt brudd med tabuet om å sky unna det som noen norske filosofer kaller*** «mistankens hermeneutikk». (Tabuet har sterk støtte fra blant andre Klassekampens redaktør**.)

  Man må åpent kunne snakke om hverandres sannsynlige vikarierende motiver og baktanker. Ikke bare skal du akseptere at andre sier til deg at «jeg tror du egentlig har følgende mindre smigrende motiv for det du forsøker her», du må også akseptere at andre sier slikt (sjølsagt med begrunnelse) til deg – for eksempel på et møte, ja til og med i andres påhør!

  Og journalister må kunne snakke åpent om maktpersoners og rikingers «egentlige motiver» (slik journalister gjør seg i mellom i dag), og til og med spørre dem rett ut, f.eks. slik:

  «Stoltenberg, mange vil betrakte din hjelpsomhet overfor USA ved å ta Norge med i Libya-krigen som en slags svenneprøve hos USA for å gjøre internasjonal karriere og bli NATO-sjef. Kommentar?»

  Osv. Ganske uhemma og tydelig tale og spørsmål om

  – spesielt – maktmenneskers motiver.

  I et samfunn hvor slikt blir normalt, vil man kunne hindre at gode sosialistiske forsøk degenerer — og bare da!

  __________________

  * Fra en engelsk powerpoint:

  • On evolutionary psychology: Controversies exist, but it is now widely agreed that some problematic in-built mental traits were favourable in producing descendants in a stone age setting …

  • … hard-wired into us by evolution over tens of thousands of generations. Evolutionary selection does not apply only below the neck.

  • First, for balance, some nice traits: empathy, loyalty, self-sacrifice, caring for children, curiosity, sociality, cooperativity. All contributed to having descendants that could have further descendants.

  • BUT: aggression, selfishness, narcissism (we want to be noticed), greed, climbing strategies (suck up to the alphas, dump on your rivals), intrigues, herd mentality, need to be right at any cost, hostility to the outgroup, manipulativeness and cheating.

  • We have to recognize and face this to reduce the effects of this bad psychological baggage, not only be self-gratulatory about the good!

  Vi er stinne av vikarierende motiver, og de er i virksomhet hele tida. Mange av dem er vi ikke klar over sjøl, fortrengning er en del av vår mentale bagasje. Og vi har diverse strategier for å hindre at de blir avdekka. En viktig strategi å er å bli blodig fornærma. En annen er å bli «djupt såra». Og det finnes mange flere.

  __________________

  ** http://www.klassekampen.no/27412/article/item/null/mistankens-hermeneutikk

  __________________

  *** Se https://no.wikipedia.org/wiki/Mistankens_hermeneutikk «

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here