De som forsvarer evolusjonsteori, er egentlig nazister

28
4360

De som forsvarer evolusjonsteorien sier at ting er sånn, fordi de er blitt sånn. Så kommer det en naturlig utvelgelse, som rydder bort det som ikke virker.

Nazismen ville også rydde bort det den ikke likte, for å skape en ren rase. Er ikke det evolusjonsteori det også?

Nå døde nazismen ut, men Stalin overlevde, i forskjellige former. Nå ble det sagt i min ungdom at Hitler var ansvarlig for 15 millioner menneskeliv. Stalin var ansvarlig for 20 millioner. Hvilken ideologi er verst?

Vi har kommunisme light. Det kalles for sosialdemokrati. Har vi nazisme light? Nei, det har vi ikke. Takk og lov.

Det som mange ikke forstår er at kommunisme og nazisme er samme ulla. De ligger meget til venstre på den politiske aksen. Da nazistene tapte krigen hadde sosialistene og kommunistene en sterk trang til å plassere nazistene på den ytterste høyre fløy, hvor de overhodet ikke hører hjemme, nasjonalsosialistene! Forskjellen er at Tyskland, den gang, ville gjøre alt tysk, men Sovjetunionen ville gjøre at russisk. De hadde også til felles at de som var uenige, havnet i gulag, eller konsentrasjosleirer. Likhetene er påfallende, forskjellene er små.

Derfor forundrer det meg at folk, den dag i dag, kan heie på sosialismen, når vi vet hvor den kommer fra. De ser ikke faren!

Sosialismen går ut på at vi skal yte etter evne, å få etter behov, noe som er er en katastrofe! Vi ser jo det i dag. Anntall trygdede går bare oppover. Det er bare et spørsmål om tid før vårt velferdssystem rakner, med den måten vi tenker på.

Likevel belaster vi små firmaer med alle mulige ting, de som skal gi arbeidsplasser. Det siste jeg hørte var tiltaket om sosial dumping. Da skal små firmaer ha lønnslipp fra alle som leverer varer til dem for å sjekke at de ikke er underbetalt. Dette er en lov! Hvor fører det hen?

Dette er ET. Vi ser at alt ender opp i tilintetgjørelse. Det eneste som har vært positivt for menneskeheten, er kristendommen. Vi ser hvordan Vesten har kommet opp. De som kommer til oss, kommer fra muslimske land, som ikke klarer seg, så vil de innføre de samme reglene her!

Kan vi ikke heller si at hvis du kommer til Vårt Land, må du innordne deg etter våre regler. Hvis ikke du vil det, får du heller reise hjem igjen. Det kan da ikke være så vanskelig?

Forresten: Jeg ble utestengt fra Verdidebatt, Vårt Land sitt debattforum, fordi redaksjonen var ikke enig med meg. Det er helt greit. Det er de som bestemmer. Kan vi ikke kaste ut flyktninger fra Norge på samme grunnlag!

Facebook kommentarer

28 KOMMENTARER

 1. Hei!

  Du skriver: «De som forsvarer ET, sier at ting er sånn, fordi de er blitt sånn.»

  Jeg er ukjent med ET. Har googlet det, men får ikke helt tak i hva det betyr?

 2. «Jeg ble utestengt fra Verdidebatt, Vårt Land sitt debattforum, fordi redaksjonen var ikke enig med meg.»

  Å, var det p.g.a. dette innlegget eller noe annet?

  • Jeg skrev noe tilsvarende på verdidebatt. Jeg tok med litt flere elementer. Pang, Stampfel, jeg ble stemplet som rasist.

   Jeg påpekte at jeg selv er godt gift med en afrikansk kvinne, men mine meninger som jeg har fått, etter å ha reist mye omkring i verden, passet ikke inn i Verdidebatt’s hjemmekoselige bilde:-)

  • Vel, jeg skrev dette innlegget på Verdidebatt. Det ga meg nok ikke flere «aksjer» hos redaksjonen, fordi jeg kritiserte pressen. De er en del av systemet. Jeg skrev:

   «Hadde de vært ingeniører og konstruert noe på linje med dette, hadde de fått sparken hele gjengen. De ser du. Det er mange ingeniører i Samsung som sliter om dagen……..»

   Jeg var den eneste på verdidebatt som så at Donald Trump ville bli valgt som president. For det, fikk jeg mye pepper.

   Etter å ha blitt tatt med buksa nede, er det ingen journalister som vil ha noe med meg å gjøre. De er redd for meg!

   http://www.verdidebatt.no/innlegg/11667366-jeg-skrev-dette-innlegget-for-et-ar-siden

 3. Jeg beklager sent svar. Ble opptatt med noe annet.

  Jo, ET er evolusjonsteori. Nazistene benyttet Darwin’s lære til det ekstreme, «Survivial of the fittest» og ville utrydde de de mente ikke passet inn. Kommunistene gjorde det samme i Sovjet.

  Jeg forsvarer verken kommunisme eller nazisme, men det som er så rart, er at mange i dag holder seg til Darwin’s lære. Likevel forsvarer de «survivial of the weakest link». Hvor er logikken hen? Dette er jo helt unaturlig! Da kan vi ikke overleve lenge, i henhold til teorien.

  • Jeg som tror på Gud, og ikke på Darwin, har en logisk begrunnelse for å forsvare de svake i samfunnet. De som tror på Darwin, har ikke det!

   Så ser det ut til at darwinistene vil prøve å overvinne de kristne på hjemmebane? Det må jo bare gå galt, fordi de har ingen hold i det de sier. De lyver!

 4. Beklager så mye mitt sene svar!
  Som Øyvind og du sa, ET er evolusjonsteori. Jeg googlet det og fikk utenomjordisk, ja! Hehe… burde nok kanskje ha visst hva du mente, og skjønte evolusjon du nevnte i teksten.

  Jeg vil gjerne kommentere noe av det du skrev til meg, Petter. Takk for de fine svarene. Men vil bli litt omtrentlig fra min side. Jeg kan heller ikke gå veldig inn i en rolle som debattant til ditt (eller andres innlegg) her på d1. Håper du forstår mitt dilemma! Dette er også et ganske ukjent tema for meg.
  «Nazistene benyttet Darwin’s lære til det ekstreme, «Survivial of the fittest» og ville utrydde de de mente ikke passet inn. Kommunistene gjorde det samme i Sovjet.»
  Jeg må innrømme jeg aldri har reflektert over sammenligningen så jeg har lite å bidra med enn å forsøke for første gang! Har tenkt litt over ditt innlegg og det første som slo meg, som jeg skrev, var at evolusjon og `survival of the fittest` er vel noe som skjer over tusenvis og millioner av år mens det som skjedde etter Stalin (og andre steder) og med nazismen skjedde ekstremt brutalt over en kort tidsperiode. Men mennesker kan kvitte seg med det en mener er uønsket konkurranse mye fortere sammenlignet med dyreverdenen, vil jeg tro. Blir usikker på om sammenligningen holder hele veien? Jeg måtte fort spørre min mann om han hadde noen tanker om din sammenligning før jeg svarte deg, fordi jeg var veldig usikker. Han sa at sammenligningen din gir mening, men jeg følte det var vanskelig (kort) forklaring han hadde (som vi hadde tid til).
  Jeg kan tenke at opplevd konkurranse om de samme tingene – jeg kan tenke meg i dyreverdenen hvis to arter er avhengig av samme føde eller byttedyr kan det være greit å bli kvitt konkurrenten – så kan det være fare for at den ene klarer å utrydde den andre? Insinktmessig så kan jo noe av det samme virke i våre menneskehjerner og. Troen på at et bestemt menneske(type) – eller utvidet: kultur er overlegen en annen og en konkurrerer om de samme tingene så kan det være opportunt for noen å forsøke å utrydde de andre. Å mene vi er overlegen en annen gruppe så hjelper det oss til å bli kvitt de andre – i pakt med `vår darwinistiske natur`?? Gudene vet! 🙂
  Jeg husker en gang jeg var i Dubai i en butikk ( lille Dubais museum) hvor de også solgte bøker. Jeg husker ikke alle detaljer i farten nå, men jeg husker veldig godt jeg så en bok som var skrevet av en av de som styrer i Saudi-Arabia. Boka hans hette: survival of the fittest. Hans filosofi – uten at jeg leste boken altså. Jeg tenkte med en gang det passet med Saudia- Arabias politikk (og kultur) og da mener jeg ikke positivt!

  «er at mange i dag holder seg til Darwin’s lære. Likevel forsvarer de «survivial of the weakest link». »
  Jeg synes du sier mye interessant, som jeg ikke har hørt noen sagt før. Jeg forstår nok ikke alt dessverre, har for lite kunnskap på området.
  I det siterte fra deg: kan en forstå det som at mange aksepterer at naturen (endel av våre instinkter) er tøff og ubarmhjertig og at vi mennesket er av `kjødet` og er en del av naturen, men de vil samtidig dyrke de barmhjertige sidene som vi også har i oss og kjempe mot den sterkestes rett.
  Eller er jeg helt på jordet?

  Når det gjelder verdidebatt så har ikke jeg vært der så mye de siste månedene, kun siste 2 dager nå i en debatt 🙂 Så jeg vet ikke noe om dine innlegg o.l. Takk for mer info likevel.

  Når det gjelder rasisme så kan jeg huske tilbake noen år fra Dagsavisens Nye meninger. Som vidt jeg vet er kun et innlegg der slettet p.g.a. det redaksjonen (Hege Ulstein bl.a.) mente var rasisme. Det var et innlegg fra Ole Jørgen Anfindsen. I det innlegget ble det vist til, så langt jeg husker nå, var hint om at folkegrupper med lavere IQ var uheldig for Europa. Et annet var muslimer og Europa (som i utvidet def av rasisme kan kalles kulturell `rasisme`). Et syn om at det finnes folkegrupper som har lavere IQ (gjerne også nedarvet) er kontroveriselt i dag, å mene at muslimer og den religionen gir mest problemer i dag(og er underlegen vestlig, kristen etc tro/styresett er ikke fullt så kontroversielt. Men det er vel først og fremst når en tar slike standpunkt videre og foreslår politikk over disse synene (afrikanere har lav IQ og derfor er det ikke bra med for mange sånne i Europa eller islam og muslimer har en mindreverdig religion og må derfor vekk fra Europa) så blir det rasistisk, slik jeg forstår det. Da blir det et problem i praksis og ikke lenger kun en mening eller en ytring om en religion eller et folkeslag.
  Å ha meninger om at andre folkegrupper har dårligere eller til og med mindreverdige trekk og vaner i forhold til en selv behøver ikke være rasistisk, men det kan være det. Å bake inn beskrivelse av folks etnistitet når en skriver om folk og saker (han hadde hud som kaffe og de hvite tennene lyste mot meg når han snakket eller hans hud var brungulaktig og han satt på merkelig vis…ja, en kan komme på mange, mange ulike eksempler) så kan en vel si at slikt kan minne rasisme (virkemidler basert på etnisitet eller det gamle uttrykket rase). Her er varselflagget, vil nok endel si. For hvis saken det gjelder med slike beskrivelser er negativ og kritisk så vil slik beskrivelse kunne være eksempel på rasistiske holdninger og hvis det videre kommer til politiske forslag, som eksemplene jeg nevnte tidligere, så blir det rasistisk – noe som er forbudt i henhold til norsk lov («rasismeparagrafen»).

  God helg!

  • NB: Jeg skal legge til at Anfindsen ikke forfekter slike syn i dag, som de jeg fortalte om. Det var omtrentlig gjengitt fra min side, men begge eksemplene er korrekte.

  • Takk for svar Elisabeth:-)

   Dette kan fort bli et stort tema, men jeg ønsket å begrense meg tillitt enkel logikk.

   De som tror på en Gud (Kristne, muslimer, hinduer…osv) Kan logisk forsvare å ta seg av de svake i samfunnet, uansett om ikke de er i familie eller ikke. Jeg mener at de som ikke tror på noen Gud, men bare Darwin, ikke kan forsvare en slik holdning, logisk sett.

   Når teorien sier at det er de best tilpassede som overlever, hvorfor skal en da fokusere på det som dør ut? Det mangler logisk konsensus!

   • Takk for ditt svar 🙂

    Ja, det var klart og tydelig formulert – takk! Da er det ingen problemer med å forstå, for min del, hva du mener. Absolutt interessant spørsmål.

    • Ja, noen ganger kan en bli oppgitt over religion og bare hengi seg til Nudismen – og den store Guden Nuddah…..(hehe:-)

 5. «Men mennesker kan kvitte seg med det en mener er uønsket konkurranse mye fortere sammenlignet med dyreverdenen, vil jeg tro.»

  Vi kan kvitte oss med uønsket konkurranse over natten, ved å innføre RID-modellen til Terje Bongard. Vi vil da gå fra konkurrerende atlaskgartnere til samarbeidende araberskriketroster, da vi som mennesker er unike og benytter oss av begge disse atferdsstrategiene. Dette ut fra ny kunnskap i evolusjonsteorien, som viser oss at vi er det motsatte av nazistisk ideologi. Men ettersom innlegget setter på spissen, vil jeg hevde at de som er mot atferdsbiologien er mot sivilisasjonens eksistens, og ønsker at menneskeheten skal utryddes.

  Zahavi er Kristus og Bongard er Paulus. Zahavi har vist oss vegen, sannheten og livet. Bongard har fortolket budskapet inn i samfunnet.

  • Se også dette flotte bildet av Amotz Zahavi omgitt av araberskriketrostene sine: https://en.wikipedia.org/wiki/Amotz_Zahavi#/media/File:Amotz_Zahavi_with_wild_Arabian_babblers_at_Hatzeva.jpg

   Slik satt han i 40 år i Negevørkenen og studerte denne sosiale trostefuglen. Det er denne forskningen som danner fundamentet for Bongards geniale demokratimodell.

   Merk også at mens Kristus ble fristet i ørkenen av Djevelen i 40 dager og netter, og Moses og israelittene vandret i 40 år gjennom ørkenen på vegen til det lovede land, satt altså Zahavi her i Negevørkenen omgitt av araberskriketrostene sine.

   Det er derfor jeg kaller ham den tredje frelser fra ørkenen.

  • Hei! Du skrev: » Vi vil da gå fra konkurrerende atlaskgartnere til samarbeidende araberskriketroster, da vi som mennesker er unike og benytter oss av begge disse atferdsstrategiene. Dette ut fra ny kunnskap i evolusjonsteorien, som viser oss at vi er det motsatte av nazistisk ideologi»
   Jeg har ikke satt meg inn i dette, dessverre, men mennesker – som dyr – har jo instinkter for samarbeid også og ved å dyrke disse sidene så kan man oppveie for egoismen. Problemet er vel at ser vi på historien så virker det som om mennesket har tendens til å se på hverandre, som ulike `raser` eller skal jeg si `arter`, og i det mennesket også er kjøttetende og har erfaring med å ta liv så kan en kvitte seg med folkegrupper som en har definert veldig annerledes enn seg selv og ta livet av dem også.
   Jeg synes dette er et vanskelig tema!

   • Vi ser på utgruppe-mennesker som andre raser etc., som man kan gjøre hva man vil med. Men i inngruppa blir vi alle mennesker!

    • En ting man alltid skal spørre seg når det gjelder ideologier er: «Hva med alle de andre?»

     Nå har du allerede svart på spørsmålet!

     Innenfor kristendommen er alle velkommen. De som er utenfor, skal få lov til å være der, akkurat som de vil, uten sanksjoner!

     Det er jo der alle andre ideologier feiler. Da skal det sanksjoneres!

 6. Sitat:
  «er at mange i dag holder seg til Darwin’s lære. Likevel forsvarer de «survivial of the weakest link». »
  Jeg synes du sier mye interessant, som jeg ikke har hørt noen sagt før. Jeg forstår nok ikke alt dessverre, har for lite kunnskap på området.

  Oi. Sier redaktøren av debatt1.no at hun ikke er fortrolig med begrepet og verdisynet/ ideologien «sosialdarwinisme»? Er det mulig å få en handlingsimpuls som innebærer at man starter et slikt nettsted uten på på forhånd på noe tidspunkt å ha hørt om sosialdarwinisme? Den diskusjonen er jo en klassiker nettopp fordi den balanserer på grensen mellom deskriptiv og normativ; «er» og «bør».

  Anbefaler for øvrig Erland Kjøsteruds siste i Ny Tid:

  https://www.nytid.no/gjenstar-filosofisk-sporsmal/

  og J.M. Greer om Arthur Schopenhauer i suverén artikkelserie i fem deler:

  1 The World as Representation
  2 The World as Will
  3 A Muddle of Mind And Matter
  4 The Magic Lantern Show
  5 How Should We Then Live?

  Første artikkel begynner her:

  https://thearchdruidreport.blogspot.no/2017/02/the-world-as-representation.html

  Kjøsteruds artikkel er en ypperlig avrunding etter Greer’s utlegning av Schopenhauer.

  • Hei,
   Takk for feedback! Har vaert innom snl og lest litt om sosialdarwinisme og oppdatert meg. Det er saa klart kjent for meg, selv om jeg ikke alltid har kontroll paa begrepene. Tror ikke sosialdarwinisme ble nevnt tidligere i traaden.
   Takk og for linker.

  • Jøss Achsel, er du her, og har du begynt å lese Erkedruiden 🙂 Hos kommentarproletariatet hos Steigan ser det ut til at de har begynt å bekymre seg for om du er i live? Har vært litt slapp med å følge Erkedruiden, eller han er vel forhenværende nå, i det seinere. Takk for tips! Var ikke Schopenhauer en euerka-opplevelse for Nietzsche mon tro?

   • Heisann Øyvind. Jo, her også. Føler litt på stemningen rundt omkring der det enda står til et visst liv, men er møkklei ideologier, stillingstaken til den ene eller den andre despotiske statsleder og prat, prat, prat. Lurker litt på Steigan og skummer kommentariatets diktatur der også, men har følt at det var tid for et skritt til siden og evaluere mitt forhold til fenomenet uten å skrive så mye der en periode. Erkedruiden har jeg frekventert med ujevne mellomrom i årevis.

    Jeg er en smule frakoblet til fordel for andre gjøremål for tiden, men har en bråte løse tråder av påbegynte nett-prosjekter, og kommer sterkere tilbake om litt.

    No Gods – No Masters

    • Hei!

     Godt å høre fra deg! Selv forlot jeg det norske Arkitekturopprøret i forgårs, da jeg ble fotfulgt av administrator. Kunne jo nesten ikke skrive en setning uten at det ble påpekt at det var på siden av trådemne, altfor metafysisk, eller at jeg måtte bruke mine egne ord heller enn å skyve andre foran meg. Vel, det er ikke første gang jeg blir fotfulgt av en bergenser, som administrator er, tror bergensere ser på totninger som anti-bergensere og det laveste av menneskelig eksistens.

     Arkitekturopprøret ser også ut til å bli overtatt av selvhøytidelige superintellektuelle som ser med irritasjon på anti-akademikere fra de lavere utdannede klasser, som truer deres posisjon. Antar de ender opp på samme vis som Norsk Ornitologisk Forening i Oppland, hvor det ble en hard kjerne med stuene fulle av fuglelitteratur, som bare så på oss midlere opplyste som irriterende påheng.

     Uansett, maktkampen for status i den harde kjerne av Arkitekturopprøret er i gang, og i den sammenheng har jeg blitt definert ut som kvakksalver og anti-intellektuell uten mastergrad og høytidelige meritter å vise til.

     Derfor har jeg valgt å leve videre som ensom ulv, mer enn noen gang før!

     • «Uansett, maktkampen for status i den harde kjerne av Arkitekturopprøret er i gang, og i den sammenheng har jeg blitt definert ut som kvakksalver og anti-intellektuell uten mastergrad og høytidelige meritter å vise til.»

      Sånn er’e. Nå kjenner ikke jeg arkitekturopprørsbevegelsen særlig godt, men sånn er’e nesten helt sikkert, det kan vi slå fast uten å behøve å sjekke nærmere. For det er sånn støtt, og det er blant de tingene jeg er møkklei. Og det er et dårlig tegn for misantropi-indeksen min å være møkklei det, for det er pinadø Homo sapiens’ adelsmerke, dette slarve- og hierarki-maset som ser ut til å være viktigere enn det meste. Kakle kakle. Elephant Talk. Evolusjonsbiologene og humanetologene har vel forsåvidt snart landet på et konsensus om at språket vårt og hjernen vår først og fremst ble så store og komplekse affærer for nettopp enda bedre å kunne bedrive sosialt drittpreik og alt der tilhørende, merkelig nok inkludert sikring av eget avkom (sikre fremtiden mer av samme ulla, altså) … Så, med hederlige unntak for en håndfull kameler som fremdeles kommer gjennom nåleøyet er jeg tydeligvis m.a.o. møkklei folk per se.

      https://afordweb.files.wordpress.com/2017/02/dictatorship-of-the-commentariat1.jpg

      Men du vet … Sisyfos må rulle sin stein inntil vi får jaga gravitasjonen fra byen, og sånn går nu dagan. Vi gir oss ikke på tørre møkka så lenge det er puls å finne. Fremad marsj i alle retninger.

      https://afordweb.files.wordpress.com/2017/02/freedom-calling.jpg

 7. Noen sier at det er sundt å spise gulrøtter. Hvis du har en teori om at gulrøtter ikke eksisterer, hvordan kan du uttale deg om det er sundt eller ikke?

  Vitenskapen er basert på kausalitet. Noen hevder at kausalitetsprinsippet ikke gjelder. Hvordan kan du motbevise det, basert på kausalitet?

  Der sitter du fast!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here