Båsdrift påfører lidelse for kuer. Løsdriftskravet må gjelde for alle dyr!

0
1507

Innlegget er skrevet sammen med Madeleine Nor, fagmedarbeider i NOAH – for dyrs rettigheter.

Norsk bonde- og småbrukarlag vil ha omkamp om løsdriftskravet for kuer. NOAH mener kravet er respektløst og bakstreversk.

Stortingsmeldingen om dyrevelferd (2003) slo fast at båsdrift for kuer er sterkt problematisk ut fra dyrevernhensyn. Krav om løsdrift ble vedtatt i 2004, med frist til 2024. Dette ble i 2008 utsatt til 2034 for bruk som var bygget mellom 1995 og 2004. Nå vil Norsk bonde- og småbrukarlag skrote krav om løsdrift for gamle fjøs.

NOAH mener det er sjokkerende at NBS «krever» et stort tilbakesteg for dyrevelferden. Kyr i båsdrift i melkeproduksjon lever svært stimulifattige liv, og kunnskapen vi har om disse dyrene er på ingen måte i tråd med de utdaterte reglene for produksjonen. Med båsdrift følger også smertefull kutrener – en elektrisk bøyle som gir kuene støt av hensyn til «renhold», og som er forbudt i flere land. Løsdriftskravet har hatt en svært lang overgangstid, og burde vært innført for lenge siden. Det er uhørt å gå til «omkamp» for at kyr fortsatt skal nektes et minimum av bevegelsesfrihet.

Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd innrømmet at båsdrift påfører dyrene lidelse: «Dyr som står bundet på bås hemmes bl.a. i kroppspleie og direkte fysisk kontakt med andre dyr. (…) Stereotyp atferd som tungerulling, skumtygging og slikking på innredning sees (…) hos kyr i norske fjøs.[1] Disse regnes som tegn på mangler ved miljøet.» NOAH mener det er respektløst å ignorere dette.

Kyr er individer med mange behov, som de på ingen måte får dekket i industrielt husdyrhold. Kua er opprinnelig et skogsdyr som kan bevege seg flere kilometer om dagen. Kuer er høyt utviklede sosiale individer med sterke bånd til hverandre. I flokk bruker de mye tid på å stelle hverandre. Adferdsforskere har slått fast at kuer har komplekse sosiale liv, uttrykker følelser, har individuelle personligheter, og er langt mer sofistikerte og følsomme enn mange tror. Å fortsatt dømme et flertall av disse dyrene til å leve fastlenket til en 120X175 meter bås store deler av sitt liv, er i praksis den kampsaken NBS nå har valgt seg.

Mange har fortsatt vanskelig for å tro det når NOAH forteller hvordan titusenvis av kuer lever i norsk melkeindustri. Gjennom millioner av reklamekroner har industrien klart å rosemale et bilde av norske kyr som hopper glade på beitet, uten å fortelle at dette kun gjelder en kort periode av deres liv, og at de resten av året står bundet til hodet med kjetting med strøm over ryggen. Sannheten tar seg ikke like godt ut i reklamen.

Når vi i dag har kunnskap om kuas naturlige adferd og behov, er det svært negativt at en organisasjon som NBS prøver å dra et nytt strøk rosemaling over båsfjøsene. Leder i NBS har gått ut i media og hevder at båsfjøs kan være «god dyrevelferd», fordi det «viktigste av alt er bonden som er i fjøset hver dag». Dette er rett og slett ikke sant. Det er ingen dyr som får dekket sine adferdsbehov ved å stå bundet i månedsvis, uansett hvor ofte bonden er innom. Dette er en grov undervurdering av dyrs helt basale behov, og NBS viser at de ikke følger med kunnskapsutviklingen om dyrs behov og dyrevelferd. Dette er rett og slett et skammelig og bakstreversk «krav» som NOAH forventer at politikerne avviser kontant.

Kilder:

[1] St.meld. nr. 12 (2002-2003), Om dyrehold og dyrevelferd <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-12-2002-2003-/id196533/?ch=1>

 

Profilert NOAHs spalte – for dyrs rettigheter. Først publisert https://www.dyrsrettigheter.no/landbruk/

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here