Valg 2017

I det siste har flere politiske partier opplevd nedgang og medlemsflukt. Det gjelder såvel regjeringspartiene som andre partier. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mitt eget parti, Miljøpartiet De Grønne (MDG), befinner seg i forhold til sperregrensen, men jeg vet at jeg selv har store problemer med å skulle støtte dem videre. Hvis det samme skjer i de andre partiene...

Gnist

Norske myndigheter vurderer å avlive en flokk på ca. 2400 villrein i Nordfjella, etter at sykdommen "Chronic Wasting Disease" (CWD) ble funnet på tre reinsdyr i 2016/2017. Det er ennå uvisst når en eventuell avliving, som av media omtales som "den største masseslakt av ville dyr i Norge", vil skje og hvordan den er tenkt gjennomført. Det er grunn til å stille spørsmål ved om CWD kan være menneskeskapt.

De beste debattene

Vår tid preges av en konkretiseringstvang. Vi skal prate kort og konsist, forankre oss i harde fakta, koblet til konkrete handlinger. En fattig virkelighetsforståelse har vunnet fram. Er det på tide å yte motstand? Påstandene springer ut av Jan Maintz Hansens bok Kan du være mer konkret? Om samtalens død i dansk politikk. Jeg skriver for å vise fram...

Politikk og samfunn

For nye lesere. Myndighetene legger feilaktig til grunn at innvandrernes norskfødte barn er tilnærmet fullt integrert i arbeidslivet. En voksende andel norskfødte barn fra den 3. verden øker sysselsettingsgapet mellom alle andregenerasjonsinnvandrerne og nordmenn med norsk opprinnelse. Underspilling og tåkelegging. Statsminister Erna Solberg sa på TV2 «Underhuset» den 20.3.16 at det er «nesten like høy yrkesaktivitet blant andregenerasjon av de som er kommet til Norge som det er blant norsk ungdom. Dette viser at integreringspolitikken funker».
Det er mange ulemper ved fiskeoppdrett. Me har fått høyra om lakselus og spreiinga av dette i fjordane, laks som rømmer og fører til genetisk endring av dei opphavlege lakseartane, utslepp av ureinsa avføring og anna ureining av enorme dimensjonar, helsemessige konsekvensar av å eta kjøtet frå sterkt medisinert rovfisk, og me har forstått at det er lite bærekraftig...

Livssyn og dialog

Vi er nå inne i den kanskje viktigste høytiden for kristne. Påsken, som for kristne markerer Jesus` død og oppstandelse. Men påsken handler praktisk sett om mer enn religion for de fleste av oss. En del av påsken handler for noen om maten og det handler ofte om tid med familie og venner og for alle gir denne høytiden...
Ill. Kristin B. Bruun
Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i tillegg blitt stemplet...

Hot Spot

En ny vår er på tur, like om hjørnet her nord men i sør har det vært vår en stund. Blant hestehov og små snøflekker titter også avfallet frem. Et gatekjøkkenbeger, en snusboks og drikkevareemballasje setter farge på fjorårets gress, dog på en litt unaturlig måte… Salt sjøluft innåndes og når man vandrer i fjæresteinene på jakt etter det...

Bøker og bokmanus

Det er på tide å springe til barneavdelinga på din lokale bokhandel og kjøpe ei barnebok. Ei bok full av hundre godnatthistorier for rebelske jenter. (Men ikkje gløym å lese den til gutane dine òg.) Denne boka inneheld 100 enkle biografiar om ekstraordinære jenter og kvinner, og tilhøyrande 100 ulike illustrasjonar. Og det er ikkje berre det at boka...

Sideblikk

Hatet mot det analoge er voldsomt i vårt moderne samfunn. Vi ser dette hatet i kampen for å avskaffe kontanter og i skolen for å avskaffe lærebøker. Først ut er imidlertid utfasingen av FM-nettet, og med dette FM-radioen. Bak utfasingen av FM-radioen ligger også hatet til det tradisjonelle norske friluftslivet. Vi som foretrekker det enkle hytteliv uten innlagt vann og...

Siste artikler

Jeg skrev et innlegg på verdidebatt, men det er bare blitt Kirkedebatt.no. Jeg har lyst til å poste dette innlegget her. Her er noe å ta tak i: Hva er viktig for at en økonomi skal fungere. Hvilke kriterier må til? Jeg så et program om Robert Reich. Han var arbeidsminister under Bill Clinton. Den gang gikk USA sitt statsbudsjett i overskudd. Visste...
For nye lesere. Når vi opplever vold og terror fra muslimer faller man i en av to båser. Enten leter man med lys og lykte etter bevis for at dette ikke har noe å gjøre med den islamske politiske doktrinen/religionen eller så tror man det må være en sammenheng. Den første gruppa, som avviser noen kobling mellom terror og islam...
For nye lesere. Nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet MH17 over Ukraina i 2014 skapte økt spenning mellom vesten og Russland. Kan denne situasjonen være ønsket fra noen parter? Slik utviklingen har vært de siste 2 årene så er det ikke utenkelig at noen i vesten leter etter påskudd for å sette Russland «på plass».

Om Debatt1

Klarhet, relevans, saklighet. Debatt1 er et seriøst og nyskapende medie for politikk, samfunn og livssyn. Utviklet for å styrke den offentlig debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Forumet er åpent for alle til å publisere egne innlegg og artikler på siden, noe som er en sjelden mulighet på norske internettsider i dag.

Mest kommenterte

Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
Borgerlønn handler om borgernes rett til trygghet. Mat, vann, klær og tak over hodet. FN sier det nevnte er grunnleggende behov og en menneskerett. Ifølge Bill Gates, Elon Musk, en håndfull nobelprisvinnere i økonomi og Miljøpartiet De Grønne er borgerlønn en mulig løsning når robotene overtar og arbeidsmarkedet automatiseres. Borgerlønn er ikke lenger en utopisk tanke, men kanskje den eneste...
Ill. Kristin B. Bruun
Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i tillegg blitt stemplet...
For nye lesere: En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter`(2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge sine borgere til en bestemt religion og må tillate at det blant befolkningen finnes ulike religioner og tro. I menneskerettighetene forklares tro- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet...
De som forsvarer evolusjonsteorien sier at ting er sånn, fordi de er blitt sånn. Så kommer det en naturlig utvelgelse, som rydder bort det som ikke virker. Nazismen ville også rydde bort det den ikke likte, for å skape en ren rase. Er ikke det evolusjonsteori det også? Nå døde nazismen ut, men Stalin overlevde, i forskjellige former. Nå ble det...